Preskočiť na obsah

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Beluj vo voľbách do NR SR 30. 9. 2023