Preskočiť na obsah

Symboly obce

Medzi symboly obce sa zaraďuje erb, pečať a vlajka. Tieto symboly sú jedným z najdôležitejších znakov, pomocou ktorých je obec identifikovaná a zároveň odlíšená od ostatných obcí v rámci regiónu aj celého Slovenska. Každá obec je so svojimi symbolmi jedinenčná.

Pečať

Používanie obecnej pečate a pečatným obrazom v prípade Beluja sa podarilo zistiť v období rokov 1719 – 1878. Odtlačky belujskej obecnej pečate sa nachádzajú vo viacerých písomnostiach z r. 1719 – 1878. Odtlačok tejto pečate mal priemer 28 – 30 mm. V kruhopise sa nachádzalo vročenie 1684. Všetky zaznamenané odtlačky obecnej pečate Beluja z r. 1719 – 1878 sú odtlačené do vosku. Označenie v kruhopise na zachovaných odtlačkoch je SIGILUM 1684 BELUJA. Presnejšie by bolo Sigillum pagi Beluja – pečať obce Beluj. Obraz pečate je nejasný a presne neidentifikovateľný. Zo začiatku vychádzajú akoby štyri výhonky, nad ktorými je bodkované pozadie.

Erb

Erb obce bol dlho neidentifikovaný, a jeho podoba sa nakoniec odvodila od odtlačku pečatidla, pričom sa do jeho konečného vyobrazenia pridali ešte tradičné symboly Hontu mesiac a hviezda. Súčasná podoba erbu bola schválená heraldickou komisiou v roku 2007. Jeho slávnostné odhalenie a posvätenie sa konalo v rámci Podsitnianskych dní hojnosti v júni 2008. 

Zdroje: ČELKO, M., MACHAVOVÁ, J., 1990: Beluj 1290-1990. Žiar nad Hronom: MsKS