Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Beluj.

Inzercia

Obec Beluj hľadá koscov, ktorí majú záujem kosiť verejné priestranstvá v obci Beluj buď na dohodu alebo na živnosť. Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade číslo telefónu 045/6995100, 0911 963 593, 0910 319 087.

POZVÁNKA

Komunitné centrum Baďan Vás pozýva na prehliadku tufových pivníc v Klastave, hosťami budú Blanka Lehocká a Marta Nevřelová z prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň Vás pozývame na stretnutie s poslancom Európskeho parlamentu Róbertom Hajšelom. Tieto akcie budú prebiehať následne po sebe v piatok 20. mája 2022 v komunitnom centre v Klastave so začiatkom o 9 hodine. Tí ktorí máte záujem o prehliadku tufových… Čítať viac

POZVÁNKA

Pozývame vás zajtra 18. 5. 2022 na prehliadku Obecného múzea – pamätnej izby, kostola sv. Vavrinca a Evanjelického kostola a.v. Začíname o 10:00 hod. pri Obecnom múzeu – pamätná izba.

Zájazd na celoslovenskú výstavu fotografií

Slovenský zväz telesne postihnutých v Banskej Štiavnici organizuje zájazd na celoslovenskú výstavu fotografií (SZTP) do Liptovského Mikuláša  v stredu 1. júna 2022.  Po ceste naspäť navštívime aj Španiu dolinu. Odchod autobusu je o 7:00 z BŠ Križovatka. RNDr. Eva Šestáková 0915 896 586 mestykov@zoznam.sk

ŽALMY KRÁĽA DÁVIDA

Srdečne Vás pozývame na ďalšie zo série podujatí organizovaných OKŠaMK v Banskej Štiavnici, tentokrát s Miriam Kaiser, ktorá je zárukou prevedenia krásnej hudby (sláčikové kvarteto) a hodnotovo bohatou literatúrou, ktorú predstavujú Žalmy kráľa Dávida. Recituje pani Rút Krajčiová, ktorá je autorkou knihy Zvestovateľky a zároveň prezidentkou medzinárodného ekumenického združenia žien AGLOW. Predstavuje v nej  silné ženy Starého zákona – beseda… Čítať viac

KRAVKY NA PAŠU

Farma Krnišov – z dvora na stôl vás pozýva na podujatie vypúšťania kraviek na jarnú lúku po zimnom období 7. mája 2022 o 10:00 hod. O hlavný program sa postarajú kravky svojou nespútanou radosťou, ale bude pripravená aj ochutnávka mliečnych výrobkov, grilovačka, čapované pivko, aktivity pre deti, sprievodná hudba a posedenie. Vstup ZDARMA. Všetci ste… Čítať viac

OZNAM

Z dôvodu pracovnej cesty bude v dňa 20. 4. 2022 obecný úrad zatvorený. V súrnych prípadoch volajte číslo telefónu 0911 963 593 alebo 0910 319 087.

OZNAM – zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy v y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.… Čítať viac