PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – schválenie

Zverejnené 2. decembra 2021.
Bez úpravy .