Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Bansko-
bystrický

Okres

Banská Štiavnica

Región

Južné Sitno

Počet obyvateľov

137

Rozloha

 2 281 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1290

Obec Beluj patrí do Banskobystrického kraja, leží v okrese Banská Štiavnica. Katastrálne územie obce je severne ohraničené hranicou katastrálneho územia Ilije, na západe je vymedzené katastrálnou hranicou obce Počúvadlo a Baďan, južne katastrálnym územím obce Sebechleby a z východnej strany susedí obce s katastrálnym územím obce Prenčov. Výmera katastrálneho územia je 2279 ha z toho 60 ha tvorí intravilán obce. Dominantným orientačným prvkom v krajine je vrch Sitno s nadmorskou výškou 1009 m n. m., ktorý leží mimo katastrálneho územia obce.

Súčasťou obce je aj majer nazývaný Široká lúka, nachádzajúci sa asi 3 km od obce smerom od Prenčova, priamo pod vrchom Sitno.
Nadmorská výška katastrálneho územia sa pohybuje v rozmedzí od 394,5 m n. m. v údolí Belujského potoka až po 618 m n. m. (vrch Novinská).