Obecné zastupiteľstvo

Eva Mlynáriková

Poslankyňa

Mgr. Ivan Lukáč

Poslanec

Mgr. Ľubica Dubovská

Poslankyňa

Zverejnené 2. decembra 2021.
Upravené 22. novembra 2022.