Preskočiť na obsah

Kultúra

Podsitnianske dni hojnosti

Podsitnianske dni hojnosti sú folklórnym festivalom organizovaným OZ Mikroregión Južné Sitno, resp. jednotlivými obcami, ktoré sú jeho členmi. Jeho vznik súvisí so vznikom Mikroregiónu, ako aj s potrebou obnovy, zachovania a prezentácie ľudových zvykov a tradícií na území Mikroregiónu. Prvý ročník festivalu sa konal v roku 2001. Festival majú možnosť vidieť návštevníci každoročne v termíne máj až september. Podsitnianske dni hojnosti predstavujú tradičnú kultúru jednotlivých obcí mikroregiónu. 
Celý program sa skladá z 5 podujatí, uskutočnených vždy v inej obci, s rôznou tematikou. Je tematicky zameraný na tradičné spôsoby života obyvateľov na dedine v minulosti. Cieľom projektu je aktivizovať obyvateľov k dobrovoľníctvu a darcovstvu, prezentovať ľudové tradície a remeslá a rozvoj vidieckeho turizmu. Súčasťou podujatia sú gazdovské dvory a celú atmosféru dopĺňajú vystúpenia folklórnych skupín. Každá obec prezentuje svoje tradičné remeslá, ukážky tradičných jedál, spojené s ochutnávkou domácich špecialít. Účastníci sa môžu zapájať do súťaží a vyskúšať si výrobu tradičných výrobkov. 
Z doteraz konaných festivalov sa v obci uskutočnili 6 ročníkov (v rámci celého mikroregiónu to bolo 9 ročníkov) Podsitnianskych dní hojnosti. 

Prvé tri ročníky konané v rokoch 2001-2003 boli zamerané na drevo s názvom „Drevo v rôznych podobách“. Prezentovali sa na nich tradične rozvinuté drevorubačstvo a spôsoby opracovania a využitia dreva ako prírodného materiálu do podoby umeleckých alebo úžitkových predmetov. Z ďalších remesiel sa tu predstavilo hrnčiarstvo a tkáčstvo. Súčasťou programu bola aj návšteva izby ľudových tradícií, s prezentáciou zariadenia dedinského obydlia, spôsob bývania a tiež tradičné odievanie. Z tradičných zvykov prezentovalo stavanie májov. V kultúrnom programe sa predstavili domáce i hosťujúce folklórne skupiny. 

V. ročník sa konal 14.5.2005 s témou „Vítanie jari na dedine“. Súčasťou bolo folklórne predstavenie vynášanie Moreny, ako zimy z dediny, prehliadka obce a Múzea ľudových vidieckych tradícií, ukážky tradičných remesiel a výstava výšiviek, možnosť ochutnávky domácich špecialít a kultúrny program tvorený vystúpeniami folklórnych súborov. 

VII. ročník konaný v obci 16. júna 2007 bol s témou Ľudové tradície a remeslá a s motto: „Dedinka moja tichá, krásou a zvykmi opradená“. 

VIII. ročník sa konal v júni 2008 a jeho hlavnou témou boli „Jánske zvyky“, súčasťou slávností bolo aj odhalenie Erbu, pečate a vlajky obce. 
Festival Podsitnianske dni hojnosti prispieva k lepšej propagácii a prezentácii regiónu a súčasne aj k zachovaniu špecifík, zvykov a tradícií obce Beluj.