Kultúra

Podsitnianske dni hojnosti

Podsitnianske dni hojnosti sú folklórnym festivalom organizovaným OZ Mikroregión Južné Sitno, resp. jednotlivými obcami, ktoré sú jeho členmi. Jeho vznik súvisí so vznikom Mikroregiónu, ako aj s potrebou obnovy, zachovania a prezentácie ľudových zvykov a tradícií na území Mikroregiónu. Prvý ročník festivalu sa konal v roku 2001. Festival majú možnosť vidieť návštevníci každoročne v termíne máj až september. Podsitnianske dni hojnosti predstavujú tradičnú kultúru jednotlivých obcí mikroregiónu. 
Celý program sa skladá z 5 podujatí, uskutočnených vždy v inej obci, s rôznou tematikou. Je tematicky zameraný na tradičné spôsoby života obyvateľov na dedine v minulosti. Cieľom projektu je aktivizovať obyvateľov k dobrovoľníctvu a darcovstvu, prezentovať ľudové tradície a remeslá a rozvoj vidieckeho turizmu. Súčasťou podujatia sú gazdovské dvory a celú atmosféru dopĺňajú vystúpenia folklórnych skupín. Každá obec prezentuje svoje tradičné remeslá, ukážky tradičných jedál, spojené s ochutnávkou domácich špecialít. Účastníci sa môžu zapájať do súťaží a vyskúšať si výrobu tradičných výrobkov. 
Z doteraz konaných festivalov sa v obci uskutočnili 6 ročníkov (v rámci celého mikroregiónu to bolo 9 ročníkov) Podsitnianskych dní hojnosti. 

Prvé tri ročníky konané v rokoch 2001-2003 boli zamerané na drevo s názvom „Drevo v rôznych podobách“. Prezentovali sa na nich tradične rozvinuté drevorubačstvo a spôsoby opracovania a využitia dreva ako prírodného materiálu do podoby umeleckých alebo úžitkových predmetov. Z ďalších remesiel sa tu predstavilo hrnčiarstvo a tkáčstvo. Súčasťou programu bola aj návšteva izby ľudových tradícií, s prezentáciou zariadenia dedinského obydlia, spôsob bývania a tiež tradičné odievanie. Z tradičných zvykov prezentovalo stavanie májov. V kultúrnom programe sa predstavili domáce i hosťujúce folklórne skupiny. 

V. ročník sa konal 14.5.2005 s témou „Vítanie jari na dedine“. Súčasťou bolo folklórne predstavenie vynášanie Moreny, ako zimy z dediny, prehliadka obce a Múzea ľudových vidieckych tradícií, ukážky tradičných remesiel a výstava výšiviek, možnosť ochutnávky domácich špecialít a kultúrny program tvorený vystúpeniami folklórnych súborov. 

VII. ročník konaný v obci 16. júna 2007 bol s témou Ľudové tradície a remeslá a s motto: „Dedinka moja tichá, krásou a zvykmi opradená“. 

VIII. ročník sa konal v júni 2008 a jeho hlavnou témou boli „Jánske zvyky“, súčasťou slávností bolo aj odhalenie Erbu, pečate a vlajky obce. 
Festival Podsitnianske dni hojnosti prispieva k lepšej propagácii a prezentácii regiónu a súčasne aj k zachovaniu špecifík, zvykov a tradícií obce Beluj.