Petícia za REFERENDUM bližšie k vám

https://www.zmos.sk/peticia.html

Zverejnené 17. februára 2022.
Bez úpravy .