Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Beluj.

POZVÁNKA na OZ 12. 5. 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie k prerokovaniu návrhu

„Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2020“