SMS Rozhlas

Dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme SMS-kou. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme, že ste sa prihlásili! Čoskoro dostanete overovací kód. Zadajte ho prosím kliknutím sem.

Nedávno odoslané správy

Dňa 1. 4. 2023 v sobotu sa bude v našej obci vykonávať preventívna protipožiarna kontrola. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke obce Beluj.

Odoslané: 24. marca 2023 10:02

Milí spoluobčania, srdečne pozývame malých aj veľkých na verejné čítanie kníh pri príležitosti Marca mesiaca knihy do zasadačky obecného úradu. Dnes (v piatok) 24. 3. 2023 o 17:00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.

Odoslané: 24. marca 2023 10:00

Milý občan, dnes prebieha zber plastov, skla a vKM.

Odoslané: 23. marca 2023 07:02

Milý občan, zajtra 23.3. prebehne zber plastov, skla a vKM.

Odoslané: 22. marca 2023 16:05

Komunitné centrum Baďan organizuje verejné čítanie kníh pri príležitosti Marca mesiaca knihy v obciach Baďan a Beluj, na ktoré srdečne pozývame malých aj veľkých milovníkov kníh. Verejné čítanie sa bude konať v obecných knižniciach v piatok 24. 3. 2023 o 17:00 hod.

Odoslané: 22. marca 2023 13:31

Komunitné centrum Baďan srdečne pozýva všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa ako sa robia a ako chutia vlastnoručne vyrobené pukanské párance do klubu varenia v komunitnom centre v Klastave. Klub varenia sa začína o 13:00 hod. dňa 29. 3. 2023. Svoju účasť nahláste najneskôr do 27. 3. 2023 na t. č. 0918 892 842. Tešíme sa na Vás.

Odoslané: 21. marca 2023 07:49

Milí spoluobčania, kto má záujem o samovýrobu palivového dreva po 16,50 € s DPH v Kazárke môže sa nahlásiť do konca apríla 2023 u lesného hospodára Ing. Jána Jaďuďa na telefónom čísle 0917 164 429. Uprednostňovaní budú členovia urbáru.

Odoslané: 17. marca 2023 11:27

Milí spoluobčania, kto má záujem o samovýrobu palivového dreva po 16,50 € s DPH v Kazárke môže sa nahlásiť do konca apríla 2023 u lesného hospodára Ing. Jána Jaďuďa na telefónom čísle 0917 164 429.

Odoslané: 17. marca 2023 08:51

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Beluj Vás v spolupráci s obcou a KC Baďan pozýva dňa 17. 3. 2023 v piatok od 9:00 hodiny na driapanie ovčej vlny do komunitného centra v Klastave. Občerstvenie je zabezpečené. Tí čo sa nebudú vedieť dostať na Klastavu, nahláste sa u p. Zimana, prípadne na obecnom úrade. Odvoz bude zabezpečený, odchod o 8:45 hod. pri Obecnom úrade.

Odoslané: 16. marca 2023 07:26

Milí spoluobčania, starostka obce spolu s kultúrnou komisiou Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pozýva dnes 10. marca 2023 o 17:00 hod. do zasadačky kultúrneho domu, kde spoločne oslávime tento deň. Tešíme sa na Vás.

Odoslané: 10. marca 2023 11:37

Dnes prebehla optická kontrola obsahu kukanádob komunálneho odpadu. Výstup z kontroly je takýto: v kukanádobách sa nachádzajú zložky separovaného odpadu, ako sú sklo, papier, plasty, tetrapaky, elektroodpad, za ktoré sa neplatí. Tento odpad môžete odovzdať vrátane zberu separovaného odpadu bezplatne. Bioodpad si spracujete vo vlastnej kompostárni. Stavebný odpad môžete odovzdať za poplatok na zbernom dvore v Banskej Štiavnici.

Odoslané: 3. marca 2023 10:26

Vyvezú vám ju až na druhý mesiac, keď si komunálny odpad dotriedite. Ak sa situácia nezmení, zmení sa kľúč poplatkov za komunálny odpad v roku 2024, podľa toho ako budú jednotlivé domácnosti separovať. Poplatky môžu narásť na osobu o viac ako 100%. Taktiež sa zvýši cena za mechanickú úpravu (dotrieďovanie) komunálneho odpadu.

Odoslané: 3. marca 2023 09:05

Dávam Vám na vedomie, že v porovnaní s minulým rokom sa nám znížila miera separovanosti za komunálny odpad, čo má za následok zvýšenie skládkového poplatku. Kontrola komunálneho odpadu bude prebiehať pravidelne, každý mesiac pred odvozom komunálneho odpadu. Z tohto dôvodu kukanádoby vyložte deň pred odvozom. Pokiaľ sa budú nachádzať v kukanádobe zložky SO, kukanádobu označíme s nápisom nevyviezť.

Odoslané: 3. marca 2023 09:04

Milý občan, dnes prebieha zber komunálneho odpadu.

Odoslané: 3. marca 2023 07:00

Milý občan, zajtra 3.3. prebehne zber komunálneho odpadu.

Odoslané: 2. marca 2023 16:00

Zmena cestovného poriadku SAD Zvolen. Spoj s odchodom o 05:12 hod. z Beluja bude premávať s platnosťou od 5. 3. 2023 v pracovné dni aj počas školských prázdnin.

Odoslané: 2. marca 2023 09:09

Dňa 8.3.2023 v stredu, pozývame všetky ženy do Komunitného centra v Klastave na oslavu MDŽ. Čas posedenia: od 13:00 do 15:30 hod. Kto môže, môže priniesť aj malé občerstvenie. Poďme spoločne osláviť sviatok žien. Už teraz sa tešíme na vašu účasť.

Odoslané: 2. marca 2023 07:36

Milí spoluobčania, starostka obce spolu s kultúrnou komisiou Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pozýva dňa 10. marca 2023 o 17:00 hod. do zasadačky kultúrneho domu, kde spoločne oslávime tento deň. Zároveň Vás touto cestou prosíme, aby ste nám Vašu účasť potvrdili do 6. marca 2023 na telefónne číslo obecného úradu 0456995100. Za pochopenie ďakujeme. Tešíme sa Vás.

Odoslané: 1. marca 2023 08:33

Milí spoluobčania, prípravný výbor vznikajúcej Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska na Beluji pozýva záujemcov o členstvo v tejto organizácii na ustanovujúcu schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 3. marca 2023 o 15:00 hod. v zasadačke kultúrneho domu. Tešíme sa na Vašu účasť.

Odoslané: 28. februára 2023 10:58

Kultúrna komisia obce Beluj Vás všetkých srdečne pozýva na páračky, ktoré budú v piatok 24. 2. 2023 od 17:00 hod. v zasadačke kultúrneho domu. Nezabudnite si doniesť so sebou misku na páranie peria. O občerstvenie bude postarané. Teším sa na Vás.

Odoslané: 23. februára 2023 12:17

Kultúrna komisia obce Beluj Vás všetkých srdečne pozýva na páračky, ktoré budú v piatok 24. 2. 2023 od 17:00 hod. v zasadačke kultúrneho domu. O občerstvenie bude postarané.

Odoslané: 23. februára 2023 12:10

Milý občan, dnes prebieha zber plastov, skla a vKM.

Odoslané: 23. februára 2023 07:00

Milý občan, zajtra 23.2. prebehne zber plastov, skla a vKM.

Odoslané: 22. februára 2023 16:00

OPTIKA ANPEK Banská Bystrica v piatok, dňa 24. 2. 2023 od 10:00 hod do 10:45 hod. v zasadačke obecného úradu ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.

Odoslané: 22. februára 2023 11:54

Milí spoluobčania, ustanovujúca schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Beluji, ktorá sa mala konať v stredu 22. 2. 2023 o 15:00 hod. v zasadačke kultúrneho domu sa ruší. Nový termín schôdze Vám včas oznámime.

Odoslané: 20. februára 2023 10:47

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva v piatok 17. 2. 2023 o 18:00 hod. do zasadačky kultúrneho domu.

Odoslané: 13. februára 2023 14:16

Milý občan, dnes prebieha zber komunálneho odpadu.

Odoslané: 3. februára 2023 07:00

Milý občan, zajtra 3.2. prebehne zber komunálneho odpadu.

Odoslané: 2. februára 2023 16:00

Milí občania, pravidelná služba donášky potravín od firmy STABON zo Štiavnických Baní bude zabezpečená ešte na budúci týždeň 31. 1. 2023 a 2. 2. 2023. Túto službu službu a tržieb. Naďalej bude poskytovať raz za 3 týždne donášku potravín a tovaru. Najbližšia dodávka tovaru a potravín bude 23. 2. 2023. Frekvencia donášok sa bude upravovať podľa veľkosti tržieb. Tovar si môžete objednať na t.č. 0918 859 145,tak ako doteraz.

Odoslané: 27. januára 2023 12:00

Milý občan, dnes prebieha zber plastov, skla a vKM.

Odoslané: 26. januára 2023 07:00