Obecné zastupiteľstvo

Eva Mlynáriková

Poslankyňa, Zástupca Starostu

Mgr. Alena Dzvoníková

Poslankyňa

Mgr. Milan Blahút

Poslanec

Zverejnené 2. decembra 2021.
Upravené 21. decembra 2021.