Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Beluj.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva č. 1171/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

ID: 18/2022 – Banskobystrický samosprávny kraj

3 500,00 €

30.5.2022

Začiatok účinnosti 31.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.5.2022

Suma s DPH 3 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Banskobystrický samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 37828100

Prílohy

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

ID: 17/2022 – Bio-Nexus SK

30.5.2022

Začiatok účinnosti 31.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Bio-Nexus SK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Klincová 2136/35, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 46812342

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

ID: 16/2022 – PROGRANT

290,00 €

20.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 21.5.2022

Dátum podpísania 17.5.2022

Suma s DPH 290,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ PROGRANT, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 51951380

Prílohy

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. O/2022/F/08

ID: 15/2022 – ELEKOS

16.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ ELEKOS

Dodávateľ - Sídlo Párovská 44, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37857690

Prílohy

Zmluva č. 996/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

ID: 14/2022 – Banskobystrický samosprávny kraj

1 300,00 €

5.5.2022

Začiatok účinnosti 6.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH 1 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Banskobystrický samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 37828100

Prílohy

Zmluva č. 912/2022/ODDDO

ID: 13/2022 – Banskobystrický samosprávny kraj

1 200,00 €

2.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.5.2022

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Banskobystrický samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 37828100

Prílohy

DOHODA číslo 22/27/054/76

ID: 12/2022 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

1 816,56 €

22.4.2022

Začiatok účinnosti 23.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH 1 816,56 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o spolupráci č. 05/04/2022

ID: 11/2022 – Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja

600,00 €

11.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.4.2022

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Dodávateľ - Sídlo Nám. SNP č. 14585/1, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 51744422

Prílohy

Dodatok č. 3

ID: 10/2022 – Technické služby

6.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 5.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Technické služby, mestský podnik

Dodávateľ - Sídlo E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica

Dodávateľ - IČO 00185213

Prílohy

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy pre účely zmeny užívateľa sústavy na existujúcom NN odbernom mieste – firmy a organizácie

ID: 9/2022 – Stredoslovenská distribučná

7.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

Prílohy

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozsielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený preobce a ich byvateľov a Licenčná zmluva

ID: 8/2022 – Alphabet group s.r.o.

18.2.2022

Začiatok účinnosti 17.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 11 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov a Licenčná zmluva

ID: 7/2022 – Alphabet group s.r.o.

18.2.2022

Začiatok účinnosti 17.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy