Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Beluj.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o termínovanom úvere č. 08/002/23

ID: 5/2023 – Prima banka Slovensko

43 000,00 €

2.3.2023

Začiatok účinnosti 3.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.3.2023

Suma s DPH 43 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Dodatok č. 5 ku zmluve č. A/78/01/2008 Zmluva o aktualizácii programov

ID: 4/2023 – TOPSET Solutions s. r. o.

8.2.2023

Začiatok účinnosti 9.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

Prílohy

Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-03-01vs2 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

ID: 3/2023 – TOPSET Solutions s. r. o.

8.2.2023

Začiatok účinnosti 9.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 03 01

ID: 2/2023 – Nadácia TIPSPORT

1 500,00 €

3.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.2.2023

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Nadácia TIPSPORT

Dodávateľ - Sídlo Jána Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 54314399

Prílohy

Zmluva o dielo na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov

ID: 1/2023 – Technické služby

25.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

Dodávateľ - Sídlo Eleny Maróthy-Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica

Dodávateľ - IČO 00185213

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení poskytovanie prepravnej služby

ID: 37/2022 – S.O.V.I. n.o.

30.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ S.O.V.I. n.o.

Dodávateľ - Sídlo Spojná 4, 969 01 Banská Štiavnica

Dodávateľ - IČO 50241265

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby a úhrade preukázateľných výdavkov

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 36/2022 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

19.12.2022

Začiatok účinnosti 20.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

ID: 35/2022 – INISOFT s. r. o.

39,60 €

7.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH 39,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ INISOFT s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 45234469

Prílohy

DOHODA č. 22/27/012/38

ID: 34/2022 – Úrad práce

24.11.2022

Začiatok účinnosti 25.11.2022

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Dodávateľ - Sídlo A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

DOHODA č. 22/27/010/51

ID: 33/2022 – Úrad práce

24.11.2022

Začiatok účinnosti 25.11.2022

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 31.12.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Dodávateľ - Sídlo A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva č. ŠOP SR-Z/267/2022/POP-003

ID: 32/2022 – Štátna ochrana prírody SR

6 000,00 €

18.11.2022

Začiatok účinnosti 11.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.11.2022

Suma s DPH 6 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ Štátna ochrana prírody SR

Dodávateľ - Sídlo Tajovského 28B, 974 01 Banská BYstrica

Dodávateľ - IČO 17058520

Prílohy

Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov „WiFi pre teba v obci Beluj“

ID: 31/2022 – NITRANET

15 000,00 €

3.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.10.2022

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Beluj

Objednávateľ - Sídlo Beluj 43, 969 01 Beluj

Objednávateľ - IČO 00320536

Dodávateľ NITRANET, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hornočermánska 55, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36534633

Prílohy