Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 5. 5. 2023

Zverejnené
2. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
2. mája 2023 − 6. mája 2023
Kategória

Prílohy