Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 18. 11. 2022

Zverejnené
15. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. novembra 2022 − 19. novembra 2022
Kategória

Prílohy