OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Beluji

Zverejnené
10. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 10. februára 2023
Kategória

Prílohy