Preskočiť na obsah

OZNAM o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa