Návrh VZN č. 2-2021 o podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Beluj

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Prílohy