Návrh VzN č. 1/2023 o podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Beluj

Zverejnené
9. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. mája 2023
Kategória

Prílohy