Preskočiť na obsah

Návrh VzN č. 1/2022 o miestnych daniach, a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beluj.