Preskočiť na obsah

Zachovanie tradičných odrôd ovocných stromov

Zverejnené 31.3.2023.

Kategória

Milí spoluobčania,

Touto cestou by sme vás chceli prizvať k spolupráci pri realizácii projektu

 „ Zachovanie tradičných odrôd ovocných stromov“.

Realizácia výsadby bude prebiehať v mesiaci apríl 2023. Konkrétny termín Vám oznámime.

Niečo o projekte

Výzvu na podávanie projektov vyhlásila nadácia TIPSPORT ešte v minulom roku, projekt  sme podali.  Podarilo sa nám získať finančné prostriedky na nákup 40 ks sadeníc ovocných  stromov – ide vysadenie 10 ks jabloní, 10 ks hrušiek, 7 ks sliviek, 3 ks čerešňa, 8 ks ringlota a 2 ks moruša ako aj na materiál potrebný na výsadbu a ochranu sadeníc, odborný dohľad spojený s prednáškou. Výsadba bude prebiehať v intraviláne obce na obecných pozemkoch, odborný dohľad bude zabezpečovať Bohumír Mojžiš a Ing. Ján Mojžiš z Banskej Štiavnice. 

Keďže ide o projekt, z ktorého budú mať  úžitok nielen naši občania, chalupári, návštevníci ako aj široká verejnosť, touto cestou vás pozývame k spolupráci.  Realizáciou projektu „Zachovanie tradičných ovocných stromov“, zabezpečíme zachovanie tradičných odrôd aj pre ďalšie generácie. V rámci tohto projektu si bude môcť každý záujemca vyskúšať celý proces výsadby ovocného stromčeka. Celý proces sadenia, ošetrenia a prípravy sadeníc pred samotnou výsadbou, aplikovanie  mykorhíznych húb, hnoja, a vody, osadenia kolíka, inštalácia ochranného pletiva k mladému stromčeku, to všetko sa bude diať pod odborným dohľadom v rámci spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov ZO z Banskej Štiavnice.  Úspešnosť a udržateľnosť tohto projektu chceme zabezpečiť prostredníctvom adopcie ovocných stromčekov.  

Adopcia ovocných stromčekov

Touto cestou hľadáme ochotných obyvateľov, chalupárov, návštevníkov,  ktorí by sa chceli o jednotlivé stromčeky starať – ide o takzvanú dočasnú adopciu ovocného stromčeka počas prvých dvoch – troch rokov po výsadbe. Vek záujemcov o adopciu nerozhoduje, môžu to byť deti, mládež, dospelí a seniori. Záujemci o adopciu ovocného stromčeka sa môžu nahlásiť na t. č.: 045 69 951 00, 0911 963 593 alebo na e-mail – obecnyuradbeluj43@gmail.com

Veríme, že každý stromček bude mať svojho ochrancu, ktorý ho počas sucha výdatne poleje.

Tešíme sa na účasť počas realizácie projektu „Zachovanie tradičných ovocných odrôd“.