Výzva – Regionálny produkt HONT

Kategória

VÝZVA č. 14/2023

k predkladaniu žiadostí o udelenie značky

„Regionálny produkt HONT“

Občianske združenie  Zlatá cesta vyhlasuje

Výzvu č. 14/2023 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky

„Regionálny produkt HONT“

Zverejnené 27. januára 2023.
Bez úpravy .