Preskočiť na obsah

Svetový deň vody 2023

Zverejnené 20.3.2023.

Kategória

Kde a kedy si môžete nechať otestovať vodu?

Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. marca už skoro tri desaťročia. Pri tejto príležitosti každoročne ponúkajú regionálne úrady verejného zdravotníctva poradenstvo a analýzu vody.

Foto: Shutterstock

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateli dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – 0,2 až 0,5 l – musí byť odobratá do čistej plastovej fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované
  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila sa voda, ktorá sa nachádzala v potrubí
  • fľašu dôkladne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza

Kde a kedy si môžete nechať vodu otestovať? Pozrite si aktivity regionálnych úradov počas Svetového dňa vody 2023:

RÚVZ Žiar nad Hronom

Dňa 22. marca 2023 (streda) v čase od 8:00 do 14:00 hod. majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby osobne v RÚVZ v Žiari nad Hronom alebo telefonicky na tel. č. 045/678 20 32 (Mgr. Jana Wágnerová, p. Ľudmila Ondríková) a 045/678 20 33, 0914 320 313 (Mgr. Darina Doletinová), zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody z verejných vodovodov, o ochrane vlastných vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí.

Obyvatelia Banskobystrického kraja majú možnosť využiť bezplatné vyšetrenie vôd z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorky je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca 2023) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra a priniesť dňa 22. marca 2023 v čase od 8:00 do 14:00 hod. na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1 v Banskej Bystrici.

Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. marca už skoro tri desaťročia. Pri tejto príležitosti každoročne ponúkajú regionálne úrady verejného zdravotníctva poradenstvo a analýzu vody.

Foto: Shutterstock

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vody z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateli dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – 0,2 až 0,5 l – musí byť odobratá do čistej plastovej fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované
  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila sa voda, ktorá sa nachádzala v potrubí
  • fľašu dôkladne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza

Kde a kedy si môžete nechať vodu otestovať? Pozrite si aktivity regionálnych úradov počas Svetového dňa vody 2023:

RÚVZ Žiar nad Hronom

Dňa 22. marca 2023 (streda) v čase od 8:00 do 14:00 hod. majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby osobne v RÚVZ v Žiari nad Hronom alebo telefonicky na tel. č. 045/678 20 32 (Mgr. Jana Wágnerová, p. Ľudmila Ondríková) a 045/678 20 33, 0914 320 313 (Mgr. Darina Doletinová), zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody z verejných vodovodov, o ochrane vlastných vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí.

Obyvatelia Banskobystrického kraja majú možnosť využiť bezplatné vyšetrenie vôd z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorky je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22. marca 2023) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra a priniesť dňa 22. marca 2023 v čase od 8:00 do 14:00 hod. na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1 v Banskej Bystrici.