Preskočiť na obsah

OZNAM – Zmena cestovného poriadku

Zverejnené 15.12.2022.

Kategória

Nové spoje na trati Prenčov – Zvolen

S účinnosťou od 11. 12. 2022 boli v rámci celoštátnej zmeny cestovných poriadkov do cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK nové spoje 60240,3 a 602411.

S účinnosťou od 11. 12. 2022 boli do cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK zapracované zmeny víkendových spojov:

– spoj 602403/14 Prenčov, RD 9:20⑥† – BŠ, križovatka 9:45⑥† s prestupom na spoj 602411/45 BŠ, križovatka 9:50⑥† – Zvolen, AS 10:34⑥†

– spoj 602403/17/44 Beluj 13:08⑥† – Prenčov, RD 13:20⑥† – BŠ, križovatka 13:45⑥† s priamym pokračovaním na spoji 602411/29 BŠ, križovatka 13:48⑥† – Zvolen, AS 14:34⑥†

– spoj 602411/18 Zvolen, AS 14:45† – BŠ, križovatka 15:29† s priamym pokračovaním na spoji 602403/27 BŠ, križovatka 15:35† (cez Prenčov) – Hontianske Nemce, kult. Dom 16:12†

– spoj 602411/48 Zvolen, AS 14:45⑥ – BŠ, križovatka 15:29⑥ s prestupom na spoj 602403/29 BŠ, sídl. Drieňová 15:31⑥ – BŠ, križovatka 15:35⑥ – Prenčov, RD 5:59⑥