OZNAM o prerušení distribúcie elektriny – Široká lúka – 21. 9. 2022

Kategória

Zverejnené 26. augusta 2022.
Bez úpravy .