Inzercia

Kategória

Obec Beluj hľadá koscov, ktorí majú záujem kosiť verejné priestranstvá v obci Beluj buď na dohodu alebo na živnosť. Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade číslo telefónu 045/6995100, 0911 963 593, 0910 319 087.

Zverejnené 19. mája 2022.
Bez úpravy .