Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Beluj.

KRAVKY NA PAŠU

Farma Krnišov – z dvora na stôl vás pozýva na podujatie vypúšťania kraviek na jarnú lúku po zimnom období 7. mája 2022 o 10:00 hod. O hlavný program sa postarajú kravky svojou nespútanou radosťou, ale bude pripravená aj ochutnávka mliečnych výrobkov, grilovačka, čapované pivko, aktivity pre deti, sprievodná hudba a posedenie. Vstup ZDARMA. Všetci ste… Čítať viac

OZNAM

Z dôvodu pracovnej cesty bude v dňa 20. 4. 2022 obecný úrad zatvorený. V súrnych prípadoch volajte číslo telefónu 0911 963 593 alebo 0910 319 087.

OZNAM – zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy v y z ý v a všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.… Čítať viac

Výskum

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do výskumu, ktorý je realizovaný v rámci projektu realizovaného Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na tému „Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore“. Cieľom projektu je zmapovať spôsob zabezpečovania pomocných služieb súvisiacich s prácou mestského alebo obecného úradu (napr. upratovanie, správa informačných technológií) a miestnych… Čítať viac

Aktivity KC Baďan na mesiac apríl 2022

Komunitné centrum Baďan so sídlom v Klastave vás srdečne všetkých pozýva na aktivity, ktoré sme pre vás pripravili v mesiaci apríl. Zároveň vás pozývame k spolupráci, navrhovaniu a plánovaniu ďalších aktivít na mesiac máj 2022, ktoré by sme spoločne realizovali nielen v KC Baďan v Klastave ale aj na základe vašich návrhov v obciach Baďan,… Čítať viac

Odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o… Čítať viac

Polícia varuje pred podvodníkmi

Polícia upozorňuje občanov na podvody páchané na senioroch. Podvodníci zavolajú na telefón, predstavia sa ako príbuzný a žiadajú o finančnú pomoc. Neskôr opäť zavolajú, že pre peniaze nemôžu prísť osobne a poprosia Vás, aby ste peniaze odovzdali inej osobe. Podvodníci sa tiež predstavujú ako príslušníci Policajného zboru, pracovníci banky, elektrární, plynární, či iných spoločností. V žiadnom prípade nedávajte peniaze osobe,… Čítať viac