Preskočiť na obsah

Sadenie ovocných stromov pokračuje v nedeľu 16. 4. 2023 o 11:00 hod.

Zverejnené 14.4.2023.

Milí spoluobčania,

záhradkári aj nezáhradkári, Slovenský zväz záhradkárov ZO-Štefultov Banská Štiavnica v spolupráci s obcou Beluj uskutoční ukážku výsadby ovocných stromov a ukážku povýsadbového rezu. Počas ukážky sa môžete dozvedieť aj rôzne zaujímavosti zo všeobecného ovocinárstva. Ukážka bude prebiehať 16. 4. 2023 (nedeľa) so začiatkom o 11:00 hodine v obci Beluj. Stretneme sa na začiatku vstupu do obce po ľavej strane v smere od Prenčova. Tešíme sa na Vašu účasť.

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia,

prevádzkovateľ – Obec Beluj, so sídlom Beluj 43 Beluj, 96901, IČO: 00320536 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia budú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa a budú uchovávané po dobu 3 rokov. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.

Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.osobnyudaj.sk/informovanie.