Regionálny produkt HONT

Žiadosť a  výzva na získanie značky „Regionálny produkt HONT“ pre remeselníkov a výrobcov. Informácie ako získať značku sú zverejnené aj na stránke www.produkthont.sk,  https://www.produkthont.sk/informacie/ . Uvedená výzva sa týka remeselných a potravinárskych výrobkov.

Zverejnené 14. februára 2022.
Bez úpravy .