OZNAM o prerušení distribúcie elektriny 16. 12. 2021

Kategória

Zverejnené 13. decembra 2021.
Upravené 18. januára 2022.