Preskočiť na obsah

Novoročný príhovor

Zverejnené 12.1.2022.

Milí spoluobčania,
v mene svojom, ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva, ekonómky
aj kontrolórky našej obce, Vám prajem v tomto roku veľa osobných a pracovných
úspechov. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie
v medziľudských vzťahoch. Nech Vám prinášajú radosť a šťastie Vaše deti
a Vaši najbližší.
Buďme k sebe milší, šírme okolo seba dobrú náladu a ak sa dá aj krásny úsmev na
tvári. Darujme lásku a porozumenie aj tým okolo nás, ktorí ich majú nedostatok.
Nech máme v sebe silu pre ľudskú prajnosť, slušnosť a ohľaduplnosť, ktoré si môžeme
navzájom odovzdávať.
Vaša starostka, Mgr. Monika Zlesíková