Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Beluj.

POZVÁNKA

Pekné dni zo Štiavnice! Srdečne pozývame na sobotňajšie podujatie U mešťana Rubigalla v Banskej Štiavnici, kde si môžete vypočuť zhudobnenú tvorbu Janka Silana- katolíckeho kňaza, významného predstaviteľa tzv. Katolíckej moderny. Srdečne ste všetci vítaní, podrobnosti nájdete na priloženom plagáte.

BUČKOVCI & DANIEL ŠPINER

Milí priatelia, srdečne pozývame na sobotňajšie podujatie do podkrovia Rubigallu, OKŠaMK a Mestská knižnica Banská Štiavnica.